Az Idő-tér műhelyről

Waldorf-tanárként tapasztaltam, hogy értékes jegyzeteim kezelhetetlenül, visszakereshetetlenül szóródtak szét különböző papírokon, jegyzetfüzetekben. Ha például a konferencián olyan művészeti munkában vettem részt, amit lejegyzésre érdemesnek találtam, gyakran került olyan helyre, amire aztán nehezen vagy soha nem találtam rá, pedig milyen nagyszerű lett volna adandó alkalommal felhasználni. Ugyanígy három különböző füzetet kellett nyitnom ahhoz, hogy a gyermekmegbeszéléshez, vagy épp a stúdiumhoz tartozó gondolataimat vezessem, visszakeressem, folyamatában átlássam őket. Hasonlóképp voltam a szülői estek és fogadóórák jegyzeteivel, vagy épp a műhelymunkákkal. Így született meg a tervező naptár gondolata. 

(Kereszturi Szabolcs)

idoter20-11s

Pár szóban bemutatkozunk...


Kereszturi Szabolcs
Waldorf-pedagógus vagyok, dráma szakkal, egyetemi filozófiai képesítéssel. Az utóbbi időben a Jelenlét antropozófiai alapú Mihail Csehov-i drámaműhely szervezésében vettem részt, valamint önálló csoportban is dolgozom a színházi jelenlét gyakorlataival. Biográfusképesítést az Instituut voor Biografiek, Sophianum magyarországi 3 éves biográfusképzésén szereztem. Dolgoztam könyv- és folyóirat-szerkesztőként.

Béres Anna 

  

Nemesvámoson Waldorf-szülő voltam és szívemben mindig is maradok. Az utolsó Waldorf-intézményben tanuló gyermekem tavaly érettségizett. Köszönetem és hálám szeretném e naptár kiadásának kísérésével és támogatásával kifejezni minden Waldorf-pedagógusnak. Mindenkinek, akitől impulzusokat kaptam az antropozófiához, akik gyermekeimet iskolás éveik alatt nevelték és persze mindannyiótoknak, akik hordozzátok a Waldorf-pedagógiát és sugározzátok a szülők és a gyermekek felé. Engem az antropozófia 14 évvel ezelőtt érintett meg először annyira, hogy aztán Dr. Ita Wegman ritmikus masszőr képesítést a Margarethe Hauschka-Schule magyarországi és Bad Boll-i 2 éves képzésén szereztem, mediátorképesítést a Napvitézek Kft. szervezésében szereztem, biográfusképesítést az Instituut voor Biografiek, Sophianum magyarországi 3 éves biográfusképzésén szereztem és jelenleg már ötödik éve hallgatom Gyuricza László kozmológia-előadásait. Nagyon örülnék, ha minél többen találnátok számotokra értékesnek ezt az organikus tervező naptárat, érezhetnétek magatokat ez által is megbecsülve az általam mélyen tisztelt munkátokért.

husvét_nagy

Kiss Viktor festőművész


1977-ben születtem Miskolcon. 1981 óta élek Budapesten. Festészettel és antropozófiával 1995 óta foglalkozom. 

1999-től a Koós Károly Egyesülés és az Ita Wegman Alapítvány antropozófiai orientáltságú Szabadegyetemén tanultam. Itt, és 2000-től a Napút Képzőművészeti Szabadfőiskolán Döbröntei Zoltán festőművész tanítványaként végeztem a képzőművészeti tárgyat. 

2001 és 2006 között Döbröntei Zoltán festőművésszel és Simon Zsolt József iparművésszel az ún. „Szín-tér” képzőművészeti alkotótábor-sorozatban vettem részt, ezen alkalmakkor a magyarországi és határon túli egykori és ma is működő alkotótáborban, művésztelepeken alkottunk.

Ez időszak alatt több neves képzőművész magántanítványa voltam. 2009-ben A Szófiai Magyar Kulturális Intézet meghívására Bulgária-szerte tartottam vándorkiállítást. 

2007-től 2017-ig a Napút Művészeti Akadémia alkotóközösség tagja voltam, 2010-ben vettem kézhez az Iskola diplomáját. Különös figyelmet fordítottam Goethe és Rudolf Steiner színtani ismereteire. A Napút alkotócsoporttal meghívást kaptunk 2012-ben a Goetheanumba, itt egy 200 fős nemzetközi tárlaton a Halak című kiállítással vettünk részt, ennek egy éves közösségi alkotómunkáját egy évig vezettem.

Fontosnak tartom, hogy a képzőművészet jobban jelen legyen mindennapi szociális életünkben és tereinkben. Ennek érdekében együttműködést sikerült kialakítani iskolákkal, gyógyító közösségekkel, terapeutikumokkal, orvosokkal, közösségi szemléletű jogi intézményekkel.

2018-ban a megújuló Szent László Kórház hospice-osztálya számára festettem nagyméretű képeket. Tevékenységeim nyomán előadások, tanári továbbképzések megtartására kértek fel.

A Waldorf-tanárképzés intézménye 2018-tól felkért 3 éves Waldorf művésztanár-képzésben való tanításra, rajz-festés, színtan tárgyakban; ebben szakmai iránymutatást vállaltam.

Jelenleg a Napút Művészeti Akadémián festészeti kurzusokat vezetek.

A Napút Művészeti Akadémia műtermében közösen dolgoztunk éveken át a keresztény művészet megújításának szándékával, melynek eredményeit Európa több nagy városában mutatjuk be.


A festő kimeríthetetlen gazdagságban alkothat. Alkotásában „vendégül láthatja” legszeretettebb és legbensőségesebb élményeit, motívumait, úgy, hogy azokat felidézve, újra átélve érzékletesen életre is kelti. A valóságban átjárhatatlan világokat hozhat össze egy képre, melyek a művészben mégis együvé tartoznak, poétikus egységben, rejtett szellemi összefüggések révén. 

A naptár rövid története: Az ötlet Szabolcs fejéből pattant ki, majd Annának ez annyira megtetszett, hogy úgy érezte, ezt a csodát nem szabad veszni hagyni. Elindult a tervezgetés, Szabolcs rengeteget dolgozott a precíz és pontos idézetek, források felkutatásával, jogdíjak tisztázásával, engedélyek megszerzésével és végül a kiadvány összeállításával. Anna lelkesítően támogatta, ötleteivel gazdagította a folyamatot és egyszerre csak elkezdtek mellénk társulni értékes és jó szándékú emberek, hogy segítsék a naptár időben való megjelenését a korántsem könnyű időszak alatt, amiben éltünk az elmúlt hónapok alatt és élünk most is. 

Terveink a jövőre nézve: Szeretnénk, ha jövőre a Waldorf-szülők részére is megjelenhetne  hasonló organikus tervező naptár, illetve a pedagógusok részére évről évre más-más művészek munkájának bemutatásával kerülne kiadásra a kiadvány, amit a Ti ötleteitekkel is gazdagítanánk. Mindezek megvalósítása még kidolgozás alatt áll.
idoter20-15s